Αντιστοιχίες Τμημάτων για τις Μετεγγραφές στα ΑΕΙ 2020-2021

Στο παρακάτω αρχείο βρίσκεται η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις Μετεγγραφές στα ΑΕΙ 2020-2021.