ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020

Στο παρακάτω αρχείο βρίσκεται η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων Γενικού Λυκείου 2020.