Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου

Τα προγράμματα σπουδών των τάξεων του γυμνασίου έχουν ως κύριο στόχο την εισαγωγή στις έννοιες της Φυσικής Επιστήμης, την κατανόηση και αφομοίωσή τους, την ενθάρρυνση των μαθητών σε τυχόν προκύπτουσες δυσκολίες και εντέλει τη σταδιακή προετοιμασία τους για το Λύκειο.

Προγράμματα Σπουδών Λυκείου

Πρόγραμμα Α' Λυκείου

Η Α΄ Λυκείου είναι μία πολύ σημαντική τάξη γιατί σε αυτή οι  μαθητές αποκτούν τις βάσεις της Φυσικής Επιστήμης και σηματοδοτείται η περαιτέρω εξέλιξη και πορεία τους στην επιστήμη αυτή.

Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

Στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα από τα πεδία των Θετικών Επιστημών που τους ενδιαφέρει. Το διδασκόμενο μάθημα της Φυσικής Επιστήμης Β’ Λυκείου  αφορά την Φυσική Γενικής Παιδείας και την Φυσική Προσανατολισμού για όσους μαθητές επιλέξουν το δεύτερο πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών και το τρίτο πεδίο Επιστημών Υγείας.

Στο Φροντιστήριό μας η προετοιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ξεκινά στη Β΄Λυκείου, ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν έγκαιρα και να προσαρμοστούν σταδιακά στις αυξημένες απαιτήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Πρόγραμμα Γ’ Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών της Γ’Λυκείου ξεκινάει με τη Θερινή προετοιμασία των μαθητών τον Ιούνιο μετά το πέρας των ενδοσχολικών εξετάσεων της Β΄ Λυκείου, διαρκεί ένα μήνα και συνεχίζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης της Φυσικής προσανατολισμού ώστε να απομένει επαρκής χρόνος για επαναλήψεις.