Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου

Τα προγράμματα σπουδών των τάξεων του γυμνασίου έχουν ως κύριο στόχο την εισαγωγή στις έννοιες των θετικών επιστημών, την κατανόηση και αφομοίωσή τους, την ενθάρρυνση των μαθητών σε τυχόν προκύπτουσες δυσκολίες και εντέλει τη σταδιακή προετοιμασία τους για το Λύκειο.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Α΄ Γυμνασίου

Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου

Προγράμματα Σπουδών Λυκείου

Πρόγραμμα Α' Λυκείου

Η Α΄ Λυκείου είναι μία πολύ σημαντική τάξη γιατί σε αυτή οι  μαθητές αποκτούν τις βάσεις των θετικών επιστημών και σε αυτή σηματοδοτείται η περαιτέρω εξέλιξη και πορεία τους στις επιστήμες αυτές.

Διδασκόμενα μαθήματα

Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

Στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα από τα  Πεδία των Θετικών Επιστημών που τους ενδιαφέρει. Τα διδασκόμενα μαθήματα Β’ Λυκείου  είναι τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και της Ομάδας Προσανατολισμού της προτίμησής τους. Στο Φροντιστήριό μας η προετοιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ξεκινά στη Β΄Λυκείου, ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν έγκαιρα και να προσαρμοστούν σταδιακά στις αυξημένες απαιτήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Διδασκόμενα μαθήματα Β’ Λυκείου

Προαιρετικά μαθήματα

Πρόγραμμα Γ’ Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών της Γ’Λυκείου ξεκινάει με τη Θερινή προετοιμασία των μαθητών τον Ιούνιο μετά το πέρας των ενδοσχολικών εξετάσεων της Β΄ Λυκείου, διαρκεί ένα μήνα και συνεχίζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης ώστε να απομένει επαρκής χρόνος για επαναλήψεις.

Διδασκόμενα μαθήματα Γ’ Λυκείου