Θερινά Τμήματα Προετοιμασίας

Το φροντιστήριο μας εγγυάται την βέλτιστη θερινή προετοιμασία για τους μαθητές που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική περίοδο στην Γ’ Λυκείου καθώς και για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ και Β’ Λυκείου.

Διάρκεια Προετοιμασίας

Α' Λυκείου

7 Ιουνίου - 9 Ιουλίου

Β' Λυκείου

7 Ιουνίου - 9 Ιουλίου

Γ΄ Λυκείου

7 Ιουνίου - 9 Ιουλίου

Ολιγομελή τμήματα, σε περιβάλλον τήρησης των μέτρων πρόληψης και προστασίας λόγω COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας